Termeni si conditii - acord de utilizare QRcall.ro

1. Părţile contractante


 

1.1. S.C. Lider 4 IT Junior S.R.L., cu sediul social în Valea Adanca, str. Principala nr 47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22 /1478 /2014 CUI RO33602010, atribut fiscal RO, având contul nr. RO15BACX0000000239459000, deschis la BRD Iasi, reprezentată de dl./dna. Augustin – Administrator, operator al platformelor www.qrcall.ro în calitate de Prestator.

și

Clientul, cu datele de identificare din platforma www.qrcall.ro au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de S.C. Lider 4 IT Junior S.R.L. și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul www.qrcall.ro. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a qrcall.ro. reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei S.C. Lider 4 IT Junior S.R.L. în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.


 

1. Părţile contractante


 

QRcall.ro: site de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestora.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de S.C. Lider 4 IT Junior S.R.L. prin intermediul site-ului QRcall.ro, - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar. Client: persoana juridică care face o comandă pe site-ul QRcall.ro sau se înregistrează ca utilizator Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site-urile QRcall.ro, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii. Vizitator: persoana fizică ce vizitează website-ul QRcall.ro, fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comandă.


 

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii


 

2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturile realizate prin intermediul QRcall.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau a-și deschide un cont. Toate comenzile șî deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a QRcall.ro ”.

2.2. S.C. Lider 4 IT Junior S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe QRcall.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

2.3. În calitate de operator al site-ului QRcall.ro, S.C. Lider 4 IT Junior S.R.L. prestează pentru Client servicii de nofificari angajati de pe orice tip de dispozitiv - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.

2.4. Serviciile pot fi accesate folosind un web browser actualizat.

2.5. Pentru lista de servicii oferite de programul QRcall.ro vezi aici: htps://QRcall.ro . Pretul lunar sau anual pentru QRcall.ro se va stabili de catre S.C. Lider 4 IT Junior S.R.L. in functie de necesitatile clientului si de perioada pe care se achita serviciul. Pretul se poate afla de la un reprezentant S.C. Lider 4 IT Junior S.R.L. prin email sau telefonic. Plata serviciilor de catre Client reprezinta acceptarea de catre acesta a pretului oferit de S.C. Lider 4 IT Junior S.R.L. pentru QRcall.ro.

2.6. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Termenii și Condițiile site-ului QRcall.ro.

https://QRcall.ro/terms


 

3. Durata contractului


 

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminată începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

3.2. Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament lunar ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plătii. Orice erori survenite la comanda facută de Client pot fi corectate până în momentul confirmarii plătii de către Prestator printr-un email trimis la office@QRcall.ro sau nr. de telefon 0740801010 de luni pana vineri intre orele 10:00 si 17:00.

3.3. În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirare termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare lună abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.

3.4. În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plății diferenței, în cazul upgrade-ului unui pachet, iar în cazul downgrade-ului unui pachet, intra în vigoare după ce expira perioada pentru care clientul a plătit deja și efectuează o noua plata, pentru un pachet mai mic.

3.5. S.C. Lider 4 IT Junior S.R.L. oferă oricărui Client posibilitatea de a testa gratuit programul QRcall.ro pe o perioadă de 30 de zile. După expirarea acestei perioade, Clientul poate să opteze pentru un abonament lunar. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi limitat, pe o periada nedeterminata. Clientul are posibilitatea de a cererea ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare.


 

4. Valoarea contractului și efectuarea plății


 

4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti S.C. Lider 4 IT Junior S.R.L. o sumă lunară, de tipul unui abonament, prevăzută în momentul finalizării comenzii online.

4.2. S.C. Lider 4 IT Junior S.R.L. va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online sau prin transfer bancar.


 

5. Disponibilitatea serviciilor afișate


 

5.1 Oferta S.C. Lider 4 IT Junior S.R.L. cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe qrcall.ro. Lider 4 IT Junior S.R.L. își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.

5.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanța ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

5.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Lider 4 IT Junior S.R.L. nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

5.4. Accesul la programul QRcall.ro este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. Acest acces cuprinde și asistența prin email pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

5.5. Lider 4 IT Junior S.R.L. depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile qrcall.ro, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de disponibilitatea nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau in cadrul serviciului, insa include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Lider 4 IT Junior S.R.L. își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile Lider 4 IT Junior S.R.L. pentru o perioadă mai mare decât ceva menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

5.6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Lider 4 IT Junior S.R.L., Clientul își poate exporta documentele în format PDF, sau excel, în format tabelar. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, încalcara acestui contract etc), Lider 4 IT Junior S.R.L. se va stradui, fara a garanta însă, sa ofere Clientului acces pentru a iși exporta documentele în format PDF, iar nomenclatoarele în format tabelar. Lider 4 IT Junior S.R.L nu își poate asuma vreo obligație legate de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

5.7. În privința serviciului API, disponbil în anumite pachete, Lider 4 IT Junior S.R.L. mentionează că accesul este limitat ca numar de interogari. În cazul depășirii acestei limite, Lider 4 IT Junior S.R.L. poate bloca temporar accesul către acest serviciu. Pentru modificări ale acestei limite sau intrebări privind documentația, va rugăm să ne scrieți pe adresa contact@qrcall.ro.
Din motive de securitate, accesul către serviciul API este limitat tehnic la 4 apelari pe secundă. În cazul depășirii acestei limite, Lider 4 IT Junior S.R.L. poate bloca temporar accesul către acest serviciu.
Pentru modificări ale acestei limite sau intrebări privind documentația, va rugăm să ne scrieți pe adresa office@qrcall.ro .

5.8. De asemenea, Lider 4 IT Junior S.R.L. depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicațiile Lider 4 IT Junior S.R.L..


 

6. Drepturile și obligațiile părților


 

6.1. Drepturile și obligațiile Clientului

6.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

6.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile Lider 4 IT Junior S.R.L în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

6.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

6.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor Lider 4 IT Junior S.R.L.

6.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Lider 4 IT Junior S.R.L. nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

6.1.6. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

6.1.7. Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile site-ului qrcall.ro:

https://qrcall.ro/terms


 

Drepturile și obligațiile Lider 4 IT Junior S.R.L.

6.2.1. Lider 4 IT Junior S.R.L. asigură:
- accesul la platforma tehnică necesară pentru crearea, personalizarea, administrarea și gestionarea contului QRcall.ro. Există și posibilitatea testării gratuite a serviciilor pe perioada a 30 de zile. După expirarea acestei perioade, serviciul revine automat in versiunea gratuita, iar datele care depasesc limitele contului gratuit vor fi șterse, acestea fiind automat restaurate la activarea unui cont platit. Clientul are posibilitatea de a cererea ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la confirmarea cererii.
- asistență de luni până vineri între orele 10:00 – 17:00 pentru probleme legate de aplicații.
- backup săptămânal al datelor
- conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)
- sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile Lider 4 IT Junior S.R.L nu funcționează sau funcționează în mod limitat în varianta offline.

6.2.2. QRcall.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Lider 4 IT Junior S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Lider 4 IT Junior S.R.L. primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

6.2.3. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților din site. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

6.2.4. Backup-ul datelor se realizează săptămânal, Clienții având acces la versiunile anterioare ale datelor printr-un mail la office@qrcall.ro.

6.2.5 Dacă din baza de date de pe calculator nu se poate face o restaurare, Lider 4 IT Junior S.R.L. va asista clientul în vederea accesării bazei de date.

6.2.6. Lider 4 IT Junior S.R.L. nu monitorizează datele din contul clientului si nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.

6.2.7. Lider 4 IT Junior S.R.L. oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pentru folosirea aplicațiilor de pe site-urile qrcall.ro.

6.2.8. În cazul în care uptime-ul este sub 99.8% vom oferi despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului conform articolului 5.5.

6.2.9 Lider 4 IT Junior S.R.L. are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.


 

7. Înregistrare, parole și responsabilități


 

7.1. Înregistrarea pe site-urile QRcall.ro este gratuită. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul site-ului este permis doar Utilizatorilor ce doresc să testeze gratuit aplicația sau Clienților ce au optat pentru abonamentul lunar. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.

7.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), Lider 4 IT Junior S.R.L. nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.

7.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-urilor qrcall.ro sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.


 

8. Răspunderea contractuală


 

8.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Lider 4 IT Junior S.R.L precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

8.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează către qrcall.ro este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.

8.3. Lider 4 IT Junior S.R.L. nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

8.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Lider 4 IT Junior S.R.L. pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că Lider 4 IT Junior S.R.L. va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

8.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Lider 4 IT Junior S.R.L. nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Lider 4 IT Junior S.R.L. nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

8.6. Lider 4 IT Junior S.R.L. nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.


 

9. Încetarea contractului


 

9.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) părțile convin de comun acord încetarea contractului;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
c) decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.


 

10. Exonerarea de răspundere


 

10.1. Lider 4 IT Junior S.R.L. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina Lider 4 IT Junior S.R.L..


 

11. Confidențialitate


 

11.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:
a) de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
b) de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

11.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
b) informaţia era accesibilă publicului;
c) partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.


 

12. Forța majoră


 

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

12.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.


 

13. Legea guvernantă


 

13.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

13.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Lider 4 IT Junior S.R.L..


 

14. Dispoziții finale


 

14.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

14.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.

14.3. Orice notificare către Lider 4 IT Junior S.R.L. trebuie trimisă electronic la adresele de email contact@qrcall.ro.


 

Prezentul contract este disponibil la adresa https://qrcall.ro/terms


 

Anexa 1 – prelucrarea datelor personale de către QRcall.ro conform GDPR

Contract prelucrare date personale Operator (Client)– Împuternicit (QRcall.ro) Varianta 1.0 valabilă din 25 iunie 2019.

Prezenta anexă prevede regulile specifice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal trimise de către Beneficiar, în calitate de Operator, de către S.C. Lider 4 IT Junior S.R.L, în calitate de împuternicit în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare ”GDPR”), ca și orice legislație națională subsecventă cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Art 1. Termeni

În cuprinsul acestei anexe termenii folosiți vor fi interpretați în conformitate cu GDPR, iar acolo unde este cazul, termenii folosiți vor avea definițiile stipulate de art. 4 din GDPR.

Art 2. Obiectul prelucrării

Obiectul prelucrării datelor personale îl reprezintă prelucrarea de către Împuternicit a datelor personale trimise de către Operator în scopul furnizării serviciilor stipulate în contractul principal de servicii QRcall.ro.

Art 3. Date colectate

Datele personale puse la dispoziție de către Operator prelucrate în temeiul acestui contract sunt:

3.1 Pentru serviciul QRcall.ro – datele personale sunt cele care apar pe documente, cum ar fi: Nume, prenume emitent document și date de identificare ale acestuia, email, telefon iar în cazul în care se emite documentul catre un client persoană fizică: nume, prenume, adresă completă, și în funcție de dorința Operatorului – cont bancar, CNP. De asemenea Operatorul poate adăuga și alte date personale suplimentare în mod direct în facturile emise, pe care Împuternicitul nu are cum să le prevadă.

3.2 Pentru serviciul QRcall.ro – configurare transmitere email-uri catre clienti, datele sunt – email utilizator și parola prin care se transmit email-urile, ca și adresele de email către care se trimit facturile.


 


 

Art.4 Categorii de persoane vizate

Categoriile de persoane vizate sunt:

Art. 5. Instrucțiuni specifice

În temeiul acestui contract Operatorul da următoarele instrucțiuni specifice Împuternicitului:

5.1. Sa colecteze și să prelucreze date cu caracter personal primite de la Operator în mod direct în scopul prevăzut la art.7. Aceste date sunt cele specificate în articolul 3.

5.2. Să trimită mesaje prin email în numele Operatorului, pentru serviciul de transmitere documente prin email (dacă acest serviciu este folosit de către Operator);

5.3. Să colecteze și să prelucreze informații dacă documentele sale trimise si găzduite pe platforma QRcall.ro au fost deschise si/sau vizualizate de către Clienții Operatorului.

Art. 6. Durata prelucrării

Durata prelucrării datelor cu caracter personal este identică cu durata funcționării contractului principal de furnizare servicii.

Art. 7 Natura și scopul prelucrării

Natura și scopul prelucrării sunt cele stabilite de către Operator în temeiul contractului principal și anume furnizarea serviciilor QRcall.ro, în funcție de pachetul de servicii achiziționat.

Pentru clienții care utilizează autentificarea prin recunoașterea profilului de tastare, prelucrarea datelor are ca scop protejarea împotriva substituirii de persoană și a potențialelor riscuri ce pot decurge din acest fapt.

Art. 8 Sub-împuterniciți

În cazul în care prelucrarea datelor Operatorului sau anumite părți are prelucrării se efectuează de către Împuternicit prin intermediul altor persoane, numite sub-împuterniciți, acesta trebuie să respecte următoarele principii:

8.1. În temeiul acestui articol Operatorul înțelege să autorizeze Împuternicitul să prelucreze datele sale prin următorii sub-împuterniciți pentru următoarele activități:
– Facebook - statistici.
– Google - statistici

8.2. Pentru sub-împuterniciți viitori, Împuternicitul primește o autorizare generală de a subcontracta cu orice alt furnizor din U.E., EEA sau țară cu nivel adecvat de protecție recunoscut prin decizie a Comisiei Europene, care este necesar pentru anumite părți ale procesării datelor conform prezentului contract care oferă un nivel de securitate adecvat, cel puțin la nivelul prezentului contract. Aceasta autorizare include obligația de informare a Operatorului, printr-un mesaj prin contul de pe site-ul Împuternicitului sau prin email. Operatorul are posibilitatea de a formula obiecții în termen de 2 zile lucrătoare.

8.3 De asemenea QRcall.ro poate trimite datele prelucrate de Operator către alți împuterniciți ai Operatorului (cum ar fi de exemplu procesatorii de plăți) doar daca există un contract între Operator și acești alți împuterniciți, ca și cererea Operatorului către QRcall.ro de a trimite datele către acest împuternicit.

Art. 9. Drepturile și obligațiile Operatorului

Art. 10. Drepturile și obligațiile Împuternicitului:


 


 

Art.11 Securitatea prelucrării

11.1 Împuternicitul trebuie să îndeplinească măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura măsurile adecvate de securitate raportate la risc, conforme cu bunele practici în industrie. În stabilirea nivelului adecvat de securitate, Împuternicitul trebuie să ia în considerare stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, ca și riscurile care apar ca urmare a prelucrării, în special cu privire la cele care pot duce care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

11.2 În acest context Împuternicitul a stabilit aplicarea internă a următoarele măsuri organizatorice și tehnice de securitate pentru securitatea datelor personale, luând în considerare tipul de activitate prestată:

 

11.3 În mod voluntar, Împuternicitul poate trimite rezumatele concluziilor auditorilor de securitate (după ștergerea informațiilor comerciale sau confidențiale) realizate periodic către Operatori pentru a demonstra activitățile sale continue pe acest subiect. Art.12 Limitarea răspunderii Operatorul este de acord să exonereze Împuternicitul de orice răspundere pentru pagubele ce ar putea decurge din:

Art.13 Delimitarea răspunderii

Operatorul și Împuternicitul își delimitează responsabilitățile cu privire la asigurarea protecției datelor cu caracter personal (de exemplu asigurarea confidențialității sau a securității prelucrării), în funcție de accesul și controlul efectiv exercitat asupra datelor, atât din punct de vedere contractual, cât și tehnic

Art.14 Intrare în vigoare și modificări.

Această anexă intră în vigoare pe 25 iunie 2019 și este valabilă până la modificarea ei de către QRcall.ro și informarea clienților în acest sens. Utilizarea contului după informarea clienților înseamna acordul acestor cu privire la acest document.